Sisekaitseakadeemia finantskolledž saab uue juhi

Alates 1. jaanuarist 2018 asub Sisekaitseakadeemia finantskolledžit juhtima Kerly Randlane.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raigi sõnul on akadeemia finantskolledži uuel direktoril ees suured väljakutsed: «Valminud on Maksu- ja Tolliameti uus arengukava. Kui muutub organisatsioon, muutub ka lähenemine ametnike ettevalmistusse. Lähiaastatel peame pöörama erilist tähelepanu tolliametnike ettevalmistamisele ning just selles valdkonnas vajab Eesti kõrgharitud spetsialiste.»

Kerly Randlane ütleb, et kuna ta on oma natuurilt arendaja, siis kindlasti näeb ta väljakutsena nii erialapõhise täienduskoolitussüsteemi loomist, kolledžis olemasoleva oskusteabe ja kogemuse kasutamist valdkonnapõhisteks rakendusuuringuteks, kui ka rahvusvahelist koostööd ning tõhusamat koostööd ametiga.

«Akadeemias tervikuna pean oluliseks valdkondade ülest koostööd, sealhulgas õppekavade integreeritust ning seeläbi õppimisvõimaluste avardamist ja paindlikkust õppuri karjääri kujundamisel. Vähemtähtsaks ei saa pidada väljakutseid, mis on seotud üha väheneva õppurite hulgaga, tööandja muutuva vajadusega ning tööturunõudlusega. Meil on sihtrühmapõhiselt vaja hinnata ümberõppimise võimalusi,» tõdeb ta.

Randlase nägemuses võiks tulevikus finantskolledž lisaks tasemeõppe tagajana olla nii erialase täiendusõppe kompetentsikeskus kui ka rakendusuuringute läbiviija. Samuti peaks kolledž olema heaks partneriks nii Maksu- ja Tolliametile kui ka teistele seotud asutustele ning organisatsioonidele.

Kerly Randlasel on pikaajaline kogemus maksunduse valdkonnas, olles juhtinud Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna maksuvõlgade sissenõudmise talitust ning töötanud mitmetel ametikohtadel Põhja maksukeskuses ja Lääne- ning Harju Maksuametis. Alates 2004. aastast on Randlane olnud seotud Sisekaitseakadeemiaga. Selle aja vältel on ta panustanud finantskolledži ja akadeemia tegevusse maksunduse ja tolli õppetooli juhataja-lektori ning sama kolledži lektori ametikohtadelt.

Randlane omab Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadi haldusjuhtimises ning omandab Tallinna Ülikoolis riigi ja poliitikateaduste doktoriõppes doktorikraadi.