Minister Mailis Reps ja rektor Volli Kalm allkirjastasid Tartu Observatooriumi ja Tartu Ülikooli ühinemislepingu
Haridus- ja Teadusminister Mailis Reps ja Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm allkirjastasid täna, 13. detsembril ülikooli ja Tartu Observatooriumi ühinemislepingu. Alates 2018. aasta 1. jaanuarist tegutseb Tõraveres asuv Tartu Observatoorium instituudina ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Minister Mailis Reps märkis, et teadusasutuste võrgu korrastamine aitab kindlustada teadus- ja arendustegevuse stabiilsust ja kvaliteeti. „Ülikooli koosseisus on stabiilsus suurem ning ühinemine tähendab täiendavaid arenguvõimalusi koostöös ülikooli teiste valdkondade ja partneritega,“ ütles Reps. Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil ütles, et ülikoolil ja obervatooriumil on alati olnud ühiseid teadusprojekte ning kahe asutuse liitumine aitab sisulisele lõimumisele kindlasti kaasa. “Oleme selle liitumise ettevalmistuse käigus saanud kinnitust, et sellest koostööst võidavad mõlemad osapooled,” ütles Vassil.  “Avalikkusele on kõige paremini tuntud tudengisatelliidi projekt ESTCube, mille käigus said meie üliõpilased ja teadlased koos obervatooriumi teadlastega edukalt hakkama Eesti esimese kosmosemissiooniga kosmosetehnoloogiate katsetamiseks. Juba on ettevalmistamisel ka ESTCube-2,” sõnas Vassil ja lisas, et Tõraveret ei nimetata asjata Eesti kosmoseuuringute keskuseks. Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart tõi esile ka teisi tegevusvaldkondi lisaks astronoomiale ja kosmosetehnoloogiale. “Hea näide tugevast koostööst ülikooliga on nn keskkonnaobservatoorium taimkatte, atmosfääri, veekogude jm kaugseireks,” selgitas Reinart ja lisas, et kahe asutuse ühinemine annab palju võimalusi teadus- ja õppetöö paremaks lõimimiseks.  Reinart mainis ka ettevõtluskoostööd: “Usun, et koos Tartu Ülikooliga saame pakkuda paremaid võimalusi koostööks Eesti ettevõtetega kõrgtehnoloogiliste seadmete arendamisel. Oleme jõudsalt liikumas selle poole, et Tartu Observatoorium täidab teadus- ja kõrghariduskeskuse rolli kaugseire- ja kosmosetehnoloogia valdkonnas Põhjala ja Balti regioonis,” ütles ta. Ühinemist toetatakse ASTRA meetmest. Valitsus andis nõusoleku Tartu Observatooriumi ühinemiseks Tartu Ülikooliga tänavu septembris. 2016. aasta septembris allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool ja Tartu Observatoorium vastastikuse mõistmise memorandumi ühinemise ette valmistamiseks. Eelnevalt oli ühinemisele toetust avaldanud Teadus- ja Arendusnõukogu. Asutuste võrgu korrastamise vajadusele osutas 2015. aastal Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel valminud „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport“. Konsolideerimise ülesanne on püstitatud ka teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegias aastateks 2014-2020.
EST