Minister Mailis Reps ja rektor Volli Kalm allkirjastasid Eesti Biokeskuse ja Tartu Ülikooli ühinemislepingu
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm allkirjastasid ülikooli ja Eesti Biokeskuse ühinemislepingu. Ühinemine toimub 2018. aasta 1. jaanuaril. Tartu Ülikoolis moodustatakse Eesti Geenivaramu ja liidetava Eesti Biokeskuse alusel uus genoomika instituut. Minister Mailis Reps märkis, et eesmärk on kindlustada teadus- ja arendustegevuse stabiilsust ja kvaliteeti. „Eesti Biokeskuse ja Tartu Ülikooli teadustegevus on olnud väga tihedalt seotud. Liitumine võimaldab veelgi rohkem seostada teadustegevust õppetööga ning tõhusamalt kasutada olemasolevat taristut, kompetentse ja kontakte,“ ütles ta. Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil kinnitas, et biokeskuse ja Tartu Ülikooli erinevate teadusgruppide tegevus on väga tihedalt lõimunud. “Biomeditsiin kuulub kindlasti n-ö tulevikuteaduste hulka. Eesti teadlased – nii ülikoolis, kui ka biokeskuses – on sellel alal maailma tipus ja suurem omavaheline koostöö saab siin ainult kasuks tulla,” ütles ta. Ülikooli senat otsustas sel sügisel, et hiljemalt 1. jaanuariks 2021 peab geenivaramu ja biokeskuse baasil loodav instituut olema liitunud loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga. “Kutsusime bioteaduste ja biomeditsiini valdkonna korrastamiseks ülikoolis kokku komisjoni, mille eesmärk on analüüsida ja teha ettepanekud nende erialadega seotud õppe-, teadus- ja arendustegevuste korrastamiseks,” selgitas prorektor Vassil. Eesti Biokeskuse direktor Mait Metspalu lisas, et ühinemise järel on vaja vaadata tulevikku ja teha parim, et edeneks teadus ja kasvaks peale üha enam uudishimust põlevate silmadega noori teadlasi. “Usun, et koos Eesti geenivaramuga moodustatav Tartu Ülikooli genoomika instituut on selleks hea platvorm,” ütles Metspalu. Ühinemist toetatakse ASTRA meetmest. Valitsus andis nõusoleku Eesti Biokeskuse ühinemiseks Tartu Ülikooliga tänavu septembris. 2016. aasta septembris allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool ja Eesti Biokeskus vastastikuse mõistmise memorandumi ühinemise ette valmistamiseks. Eelnevalt oli ühinemisele toetust avaldanud Teadus- ja Arendusnõukogu. Asutuste võrgu korrastamise vajadusele osutas 2015. aastal Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel valminud „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport“. Konsolideerimise ülesanne on püstitatud ka teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegias aastateks 2014-2020.
EST