Sinu võimalused pärast põhikooli lõppu

Sinu võimalused pärast põhikooli lõppu

Pärast põhikooli lõpetamist on võimalik:

 • • õppida edasi gümnaasiumis.
  See sobib juhul, kui sulle meeldib õppida teoreetilisi õppeaineid, arutleda, lahendada mõttetööd nõudvaid ülesandeid, lugeda ja uurida. Gümnaasiumiharidus ei anna otseselt ettevalmistust tööturule asumiseks, mistõttu peale gümnaasiumi jätkatakse tavaliselt oma õpinguid mõnes kõrgkoolis või kutseõppeasutuses.
  asuda õppima kutseõppeasutusse.
  Lisaks konkreetse eriala õppimisele omandad ka keskhariduse ning pärast õpingute läbimist on võimalik otsustada, kas asuda tööle või jätkata oma õpinguid kõrghariduse tasemel. Kutseõppe läbimine annab head teadmised ja oskused tööturul hakkamasaamiseks ja sobib hästi praktilise loomuga noorele, kes teab, millise erialaga ta oma tulevikku tahab siduda.
  minna tööle ja omandada keskharidus vajaduse korral täiskasvanute gümnaasiumis.
  Täiskasvanute gümnaasiumis on koolikohustusliku ea ületanud noortel võimalik poolelijäänud õpingud lõpule viia nii tavapärases vormis kui ka osakoormusega õppes, samuti individuaalplaani järgi õppides või oma teadmisi ainult mõnes kindlas õppeaines täiendades. Seda varianti kaaludes arvesta siiski, et töö kõrvalt keskharidust omandada ei ole sugugi lihtne, vaid see nõuab tavapärasest palju rohkem tahet, jõudu ja aega.

Tulevikuplaanid

Ükskõik, millist edasiõppimise võimalust esimese hooga ka valida tahad, tasub meeles pidada, et igaüks neist kolmest valikust on alles sinu karjääritee algus, mis ei määra lõplikult sinu tulevikku. Soovi korral on alati võimalik edasi ja juurde õppida nii enne tööle asumist kui ka töötamise kõrvalt. Enne otsuste tegemist tasub järele mõelda, milline võiks olla sinu haridustee eesmärk ja kasvõi ligikaune elukutsevalik.

Põhikooli lõpuaastal on vaja võimalikult selgeks mõelda oma tulevikuplaanid. Millisest elust sa unistad? Kellena ja millisena sa end tulevikus ette kujutad? Milline peaks olema sinu elustiil? Enamikule inimestest on töö peaaegu sama tähtis kui perekond ja sõbrad. Meeldiv töö laseb meil tunda ennast kasulikuna, tõstab enesehinnangut, pakub eneseteostuse võimalust ja elatist. Töö on ka üks olulisemaid elustiili kujundajaid.

Tänapäevases arenenud maailmas nõuab töö inimeselt üha rohkem oskusi ja teadmisi. Sellepärast tuleks oma edasine haridustee elukutsevaliku suunas sihtida. On väga tähtis, et see oleks sinu enda otsus ja lähtuks su enda unistustest, soovidest, võimetest ja iseloomuomadustest. Juba see, kui suudad välja selgitada valdkonna, milles töötada sooviksid, on suur asi ja aitab sind tublisti edasise haridustee planeerimisel, sest just sellest lähtuvalt saad langetada õige otsuse, millisesse õppeasutusse sammud seada.

allikas: www.hm.ee