Õppeasutuse valimine

Kui oled selgusele jõudnud, mis laadi tööd tahaksid oma iseseisvas elus teha, on aeg ka valida,
kas õppida edasi gümnaasiumis või kutsekoolis ning millises neist just. Seegi otsus ei peaks sündima ülepeakaela,
vaid väikese eelneva uurimise tulemusena.

•  Tee kindlaks, millistes koolides on võimalik sinu soovitud eriala õppida! 
Abiks võib sulle olla Kool24 portaal. Külasta õppeasutuste kodulehekülgi, vaata avalikustatud
õppekavu, leia nõnda endale meelepäraseim variant.

• Kui soovitud elukutset on võimalik õppida ainult keskhariduse baasilt, selgita välja selle
saamiseks sobivaim gümnaasium, arvestades selle kallakut, õppesuundi, eriklasse ja muid
võimalusi, mis võiksid sulle edaspidi vastava kõrg- või erihariduse taotlemisel abiks olla.
Andmeid gümnaasiumide kohta leiad hõlpsasti EHIS-est (Eesti Hariduse Infosüsteemist).

• Tee selgeks, mis nõudmisi nendesse koolidesse astumisel esitatakse: kas on vaja põhi- või
keskharidust, kas sinu lõputunnistuse hinded vastavad vajalikule tasemele, kas sinu soovitud
erialale on konkurss, millised dokumendid ja mis kuupäevaks tuleb sisse astudes esitada, kas
kohapeal on vaja sooritada täiendavaid katseid või eksameid jmt. Tegele sellega aegsasti, sest
paljudes gümnaasiumides toimuvad vastuvõtukatsed juba kevadisel koolivaheajal!

• Kui otsustad siirduda õppeasutusse oma kodukohast kaugemal, siis vajad seal ka elamispinda.
Uuri, kas koolil, kuhu kavatsed astuda, on olemas ühiselamu. Võib-olla õpib seal sinu tuttavatest
keegi, kellega koos korter üürida? Võib-olla elab seal kandis mõni sugulane või ema-isa hea
sõber, kellelt peavarju saada? Aruta elamispinna küsimust kindlasti koos vanematega, nende
võimalustest ju sõltub su õpinguaegsete kulude katmine.

•  Kui oled aegsasti selgusele jõudnud, millised hinded lõputunnistusel sulle edasiõppimiseks
ukse avavad, võid selles osas enne õppeaasta lõppu vähemalt natukegi korda saata! Peaasi on
mitte pessimismi vajuda ega imedele lootma jääda – kõik sõltub sinust endast. Tahtejõulise ja
järjekindla tööga võid veel paari viimase kuu jooksul oma aastahinnete kujunemist positiivselt
suunata.

•  Tööta välja plaan B juhuks, kui sa ei saa soovitud erialale, gümnaasiumisse või eriklassi sisse.
Plaan B võib olla tee sinu järjekorras teise eelistuse juurde, aga ka mõni muu võimalus, mis su
tulevikuplaanide teostamisele kaasa aitab.

• Pühenda lähedasi inimesi enda plaanidesse, neist võib palju abi ja tuge olla. Küsi sõprade
arvamust, kas valitud elukutse või õppeasutus võiks sulle sobida. Aruta oma võimalusi vanemate
ja klassijuhatajaga; ja kui on kindlad eelistused mõne konkreetse teadussuuna osas, siis ka
sellele vastava õppeaine õpetajaga.
Sinu praegusest eeltööst sõltub väga otseselt su edasiste õpingute kvaliteet – lihtsam on ju õppida, kui me teame täpselt, miks ja mida; kui õpitav on meile jõukohane ning meelepärane. Siis oled motiveeritum ja tunned ka oma saavutuste üle rohkem rõõmu – iga samm viib sind ju unistuste täitumisele lähemale.

allikas: www.hm.ee