Mis on arenguvestlus?

Iga laps tahab koolis hästi toime tulla ja tubli olla, vajab, et teda märgataks ja ta edusamme tunnustataks, samuti on tal vahel tarvis julgustust või lihtsalt võimalust abi paluda. Et elutempo on väga kiire nii koduses ringis kui koolis, on mõnikord hädasti vaja aeg maha võtta, lihtsalt istuda ja omavahel rääkida – rääkida sellest, mis on lapsele tähtis. 

Sellise aja ja võimaluse annavad koolides korraldatavad arenguvestlused. Arenguvestlus on usalduslik ja dokumenteeritud jutuajamine õpilase, tema vanemate ja klassijuhataja vahel, mille juures peatähelepanu on lapsel. 

Et laps veedab peaaegu poole oma ärkvelolekuajast koolis, on kodu kõrval just kool järgmine mõjukas tegur tema arengus. Kui tahame ta edasijõudmist maksimaalselt soodustada ja sellele kaasa aidata, tuleb teha koostööd kooli ja kodu vahel. Iga laps on ju individuaalne ja omanäoline, teda ei saa ega tohi valada teistega täpselt ühesuguse vormi järgi. Sellepärast on õpetajatele oluline õppida last tundma ka väljaspool koolitundi, saada teada, kuidas ta käitub kodus, millised on tema suhted vanematega, millised on tema koolivälised huvid, kas ta leiab kergesti sõpru jne. Vanemad omakorda on huvitatud tagasisidest lapse õppimise ja käitumise kohta koolis: mõnigi kord võib laps näidata end kooli- ja kodukeskkonnas sootuks erinevast küljest. Ka saavad lapsevanemad palju ära teha oma lapse võimalike õpiraskuste ületamisel, tema suhtlemisprobleemidele lahenduse leidmisel, lihtsalt toetamisel. 

Arenguvestlusel peaks sõna saama eelkõige õpilane, kokkusaamine ei tohiks kujuneda õpetaja monoloogiks või õpetaja ja lapsevanema dialoogiks ega samuti süüdistamiseks või etteheidete tegemiseks. Siin on number üks laps ise, siin on tal võimalik ennast ja oma võimeid vanemate ja õpetaja kaasabil analüüsida, arutada läbi oma tulevikuplaane, õppetulemusi ja arenemisvõimalusi. Lapsel on võimalik teada anda, mis teda koolis või kodus segab ja härib, või vastupidi, mida heaks ja tähtsaks peab. Nii vanematel kui õpetajal on võimalus lapse muredest ja rõõmudest teada saada, seega tõhusam teda aidata. 
Info liikumine kodu ja kooli vahel ning ühiste eesmärkide selgus aitab ära hoida kooli- ja koduses elus ikka tekkida võivaid pingeid ning vastastikusi mittemõistmisi. Nii on arenguvestlus väga vajalik lapse võimalike probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. 

Allikas: www.hm.ee