Millist eriala õppida?

Mis on eriala valikul oluline?

Kas õppida rakenduslikul või akadeemilisel suunal?

Valikut tehes tasub teada, et nende õpete eesmärgid erinevad.

Rakenduslikul suunal toimub rakenduskõrgharidusõpe, mille lõpetajad saavad suures mahus praktilised oskused kindlal kutsealal töötamiseks ja suunduvad tööturule kesktaseme spetsialistidena.

Akadeemilisel suunal toimuv spetsialistiõpe on kaheastmeline ja teooriapõhine.
Bakalaureuseõppe lõpetajad saavad laialdased teoreetilised valdkonna alusteadmised. See võimaldab teha õigeid kitsama eriala valikuid magistriõppes, aga ka kohe tööturule minna. ´
Magistriõpe on eriala asjatundja ehk kõrgtaseme spetsialistiõpe. Lõpetajad omandavad erialateadmised ja -oskused tööks iseseisva spetsialistina. Teooria on suures mahus praktikaga seostatud arsti-, hambaarsti-, proviisori- ja loomaarstiõppes ning õpetaja erialal.
Akadeemiline suund tuleks valida neil, kes on huvitatud edasiõppimisest doktoriõppes, teadustööst, teaduspõhise majanduse arendamisest ja õppejõu tööst.

Koole, kus toimub õpe rakenduslikul või akadeemilisel suunal saab otsida Kool24 koolide alamregistrist, kui valid vastava õppeasutuse liigi.

Millistel erialadel õppida?

Haridus- ja Teadusministeerium esitab kõrghariduses tegutsevatele õppeasutustele igal aastal riikliku koolitustellimuse, lähtudes prognoositavast kõrgharidusega spetsialistide vajadusest tööturul, ministeeriumide, omavalitsusüksuste liitude, registreeritud kutse- ja erialaliitude ning õppeasutuste ettepanekutest, samuti riiklikuks koolitustellimuseks riigieelarves ette nähtud vahenditest.

Riiklikult prioriteetsed ja kasvava tööhõivega õppesuunad on
• tehnikaalad (materjalitehnoloogia)
• tootmine ja töötlemine (erinevad tööstustehnoloogiad ja tooted – tekstiil, puit ja puittooted, paber- ja plasttooted, toiduained, metalltooted, elektri- ja optikaseadmed)
• arvutiteadused (infotehnoloogia)
• keskkonnakaitse (keskkonna- ja geotehnoloogiad)
• bioteadused (biotehnoloogia, biomeditsiin)
• teenindus (hotelli- ja turismiteenindus rakenduskõrghariduses)
Riik peab samuti oluliseks pädevate õpetajate koolitamist, kes on motiveeritud koolis töötama.

Õppesuunad, kus riiklikult rahastatud õppekohtade arv on väike või väheneb
• ärindus ja haldus (tööjõuvajaduse prognoos kasvab kinnisvara- ja äritegevuses, finantsvahenduses, hulgi- ja jaekaubanduses; vajadus täidetakse tasulises õppes õppijatega)
• õigus (vajadus täidetakse tasulises õppes õppijatega)


allikas: www.hm.ee