Kui lapsel ei lähe koolis hästi

Seda, kas lapsele meeldib koolis käia, on märgata juba algklassides. Halvad hinded ja negatiivne suhtumine kooli on esimesed ohu märgid, millele lapsevanem peab kohe reageerima - rääkima õpetaja, perearsti ja psühholoogiga.

Kool saab anda õpiabi ka väljaspool tunde:

tugiõpe tunnist haiguse tõttu puudunud lastele ja neile, kes pole materjalist aru saanud. Toimub pärast õppetunde kindlate nn konsultatsioonitundide ajal;

parandusõpe õpivilumushälvetega 1.–9. klassi õpilastele, aga ka neile 1. ja 2. klassi õpilastele, kes vajavad õpioskuste ning -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust;

logopeediline abi;

individuaalne õppekava 1.–12. klassi õpilastele, et tagada võimetekohane õpe ja areng;

koduõpe 1.–9. klassi õpilastele, kel on tervisehädad. 1.–6. klassini võib laps kodus õppida ka vanema soovil. Sel juhul õpetab vanem või tema palgatud koduõpetaja;

tasandusklassid õpiraskustega laste aitamiseks. Klassis on kuni 16 last, tasandusklassides saab õppida nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

Kui lapsevanem tunneb, et ta pole koolis oodatud, saab nõustamist ka kohaliku omavalitsuse haridusosakonnast. Tartus ja Tallinnas on lisaks loodud õpiabi keskused, mille kohta saab infot kohalikust omavalitsusest.

Allikas: www.hm.ee